Maciej Nowicki

Architekt wnętrz w Piasecznie

Maciej Nowicki urodził się w 1910 roku w Czycie na terenie Syberii. Młodzieńcze lata spędził w Warszawie i Krakowie.

W latach 1928 – 1936 studiował na Wydziale Architektury Politechniki Warszawie. W czasie studiów i po nich wygrał wiele konkursów architektonicznych.

www.karczmawrazidlok.com.pl

Odbył także staż u architekta Le Corbusiera. W czasie Drugiej Wojny Światowej walczył w szeregach Armii Krajowej.

Po skończonej wojnie w 1945 roku wyjechał jako attaché kulturalny polskiego konsulatu w Chicago. Zamieszkał w Nowym Jorku.

Dzięki wstawiennictwu Lewisa Mumforda został szefem Szkoły Projektowania North Carolina State College w Raleigh. Zginął w katastrofie lotniczej w 1950 roku podczas powrotu z Indii samolotem Lockheed L-749A Constellation.

Do najważniejszych prac architekta zalicza się Dom Wycieczkowy w Augustowie, centrum sportowe na warszawskiej Pradze, centrum Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku, szkice projektowe kampusu University of Brandeis, Dorton Arena w Raleigh (obiekt zwany Paraboleum) oraz miasto Czandigarh.